Nizhny Novgorod

NIZHNY NOVGOROD

Address: 607686, Kstovsky District, Roykinsky Rural Council, Selektionnoy Stantsii settlement, building "Karantin", room 4, Nizhny Novgorod region.

Phone numbers: 

+7 (495) 777-67-67 (ext. 1226) 

+7 (910) 799-07-20 

+7 (915) 947-82-80.